ŚWIERKI

Świerk srebrny (Picea pungens)
Świerk pospolity (Picea abies)
Świerk serbski (Picea omorica)
Świerk biały (Picea glauca)
Świerk sitkajski (Picea sitchensis)
Świerk engelmanna (Picea engelmanni)